И най-добрите външни стенни топлоизолации са неефективни в енергийно отношение, защото прозорци обикновено заемат по-голяма площ на външните стени на сградите. Именно затова за енергийната ефективност е по-важна за изолациите на стъклата на прозорците. Вижте топлинните загуби през стъклата, показани от термовизионната камера нап видеото.

Без никакъв разход на енергия затопляме стаите през зимната с 6-10 градуса с новите изолационни пана за прозоречни стъкла Солекстра. Това представлява повишение на енергийната ефективност с над 32 %.

Известно е, че и най-съвършените и скъпи външни и вътрешни топлоизолации на стените, подовете и дограмите на помещенията по никакъв начин не могат да спрат топлинните загуби през зимата, дължащи се на студените стъкла, през които “излита” безвъзвратно топлината от помещенията. Нито пък да се намали прегряването на стаите през горещите летни дни.

С новоизобретената технология и полимерни изолационни материали с наноструктура се покриват прозорците от вътрешната и (или) от външната им страна, тази изолация препятства и шума. Лесно се поставя и сваля, защото е с магнитно залепване. Тя е енергино ефективно през студените и горещите дни. Действа енергоефективно през всички сезони. В много населени места у нас, особено в южна България. през зимните дни изцяло отпада необходимостта от отопление на помещенията. Както нуждата от принудителното им охлаждане през лятото. Средно за страната икономиите на енергия са псочени в долните таблици.

Топлоизолационното покритие може да има различни цветове и декорации. Новото изобретение е по българска технология и ноу-хау, съответно описани в патентното й описание, регистрирано в Патентното ведомство под номер BG 111 816, и е квалифицирано с официална експертиза под номер 94 00 811 на Патентното ведомство.

We are proud to announce that George Tonchev is the award winner of this year’s Heineken competition for the best green innovation !

Window glass insulation is improved up to 40%, by using the SOLEXTRA ТМ panes SOLEXTRA ТМ panes revolutionize window building energy efficiency. A building can only be energy-efficient to the extent that its windows are energy-efficient. Through the summer, windows allow too much heat to enter inside, forcing cooling systems to work harder and making cooling costs higher. But in the winter, they allow too much heat to vanish, forcing heating systems to work harder and making heating costs skyrocket. Historically, most window films have provided only a summer solution — not a four season one. SOLEXTRA ТМ is different. It works year round — like other major energy saving measures such as high-efficiency lighting, new control systems, and HVAC upgrades. In the summer, our panes keeps the heat out, like traditional reflective window film. But in the winter, the panes do what reflective film can’t do: they lock the heat inside. So you get a perfect balance of energy efficiency, comfort, and cost savings — all year long. SOLEXTRA ТМ does this with outstanding optical clarity that is fully compatible with high-efficiency lighting. It looks great in any light.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

65

http://bit.ly/PatentTonchev

The best passive energy efficient solution for buildings see at:
http://solextra.net

Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на:
http://solextra.net