http://bit.ly/PatentTonchev

Проект по патетна регистрация BG 112 105 на енергоспестяваща термопомпена фурна – сушилня с регулируемо вентилиране и нискотемепературно изпичане с пълно оползотворяване на отпадната топлина в затворен цикъл, което води до петкратна икономия, спрямо конвенционалните фурни.
5 ПЪТИ ПО-МАЛЪК РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ЗА СУШЕНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНО.АТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДНААТА ТОПЛИНА ЧРЕЗ ТЕРМОПОМПЕНИЯ АГРЕГАТ;
Нова патентована термопомпена автоматизирана сушилна система за биомаса с пълна енергийна рекуперация.
http://tonchev.net

The best passive energy efficient solution for buildings see at:
http://solextra.net

Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на:
http://solextra.net