Напоследък все по-голямо приложение намират редица специални лагерни опори, каквито са магнитните лагери (magnetic bearing). Представляват машинни елементи, които поемат механични товари (лагерни реакции) чрез използването на определен физичен ефект, а именно магнитната левитация. Левитацията е физично понятие за устойчиво положение на обекта в гравитационно поле без непосредствен контакт с други обекти. Магнитна левитация или […]

Read More →

Повечето електрически и хибридни автомобили в света се произвеждат от водещи компании за конвенционални автомобили. Очевиден е вътрешният конфликт на интереси в тях. Най-лесното решение на този конфликт е комерсиализирене на елколите на много по-високи цени, в сравнение с бензиновите и дизеловите им събратя. Друго решение на вътрешния конфликт е електроколите е да не се […]

Read More →

Magnetic levitation instead bail bearing for friction less transmission of electric cars In a known manner, the auxiliary bearing equipping a rotary machine may be an anti-friction ball bearing, having an outer ring held in the stator assembly and an inner ring separated by a radial gap from the rotor assembly. The auxiliary bearing is […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev The best passive energy efficient solution for buildings see at: http://solextra.net Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на: http://solextra.net

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev In general, an automotive vehicle obtains its driving power by rotating wheels using the power generated while burning fossil fuels, such as gasoline or diesel. However, the conventional automotive vehicle is considered as one of major factors of environmental pollution due to greenhouse gases generated during combustion of fossil fuels, such as carbon dioxide, […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev Newly patented armored wheel with two concentric rims “Newly invented armored wheel for military and non military vehicles”. This is a radical new invention. Using a newly invented and patented wheel structure, the new armored wheel includes two tires on two separate concentric rims. The new armored wheel summarizes all advantages of both pneumatic inflatable […]

Read More →