За да се прекъсне очерталата се тенденция за опустиняване на обхватни земеделски територии предлагаме високо ефективно патентовано универсално техническо решение за напояване, което е независимо от електрическата мрежа. То бе многократно успешно прилагано у нас и в чужбина. В резултат на това се получи световен патент BG65666B1. Патентованата хидро-фотоволтаична електропомпена система съдържа разгънато „ноу-хау”: 1. […]

Read More →

There are more and more ways to get more of the sun’s rays. It is a compact Sun Tracking System. Thanks to the new invented platform is possible to reduce space between Solar PV modules (and their reflectors) significantly. Reflector augmented Solar PV modules on an advanced tracking construction. All my Inventions is called to […]

Read More →

Synergy solar PV and irrigation system exploits water for cooling of solar PV panels. The invention discloses a cooling water shower over a photovoltaic panel die in a solar PV power generation system, belonging to the technical field of mechanical tooling and clamps for forming the cooling water tank in the solar PV power generation […]

Read More →

SOLEXTRA ТМ panes revolutionize window building energy efficiency Newly invented window glass insulation is improved up to 40%, by using the SOLEXTRA ТМ panes A building can only be energy-efficient to the extent that their windows glasses are energy-efficient. Through the summer, windows allow too much heat to enter inside, forcing cooling systems to work […]

Read More →

ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗПОМПВАНЕ НА ВОДА СЪС СОБСТВЕНА ХИДРО-ЕНЕРГОАКУМУЛАЦИЯ Изобретател и патентопритежател д-р инж. Георги Тончев За да се прекъсне очерталата се тенденция за опустиняване на обхватни земеделски територии предлагаме високо ефективно патентовано универсално техническо решение за напояване, което е независимо от електрическата мрежа. То бе многократно успешно прилагано у нас и в чужбина. В […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev The presentation discloses a light-emitting diode (LED) street lamp remote control system based on mobile communication, which comprises a main machine, a transfer machine and a terminating machine. A global system for mobile communication (GSM) signal receiving processing unit, a wireless signal transmitting unit and an execution unit are arranged in the main machine. […]

Read More →