Synergy solar PV and irrigation system exploits water for cooling of solar PV panels. The invention discloses a cooling water shower over a photovoltaic panel die in a solar PV power generation system, belonging to the technical field of mechanical tooling and clamps for forming the cooling water tank in the solar PV power generation […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev Проект по патетна регистрация BG 112 105 на енергоспестяваща термопомпена фурна – сушилня с регулируемо вентилиране и нискотемепературно изпичане с пълно оползотворяване на отпадната топлина в затворен цикъл, което води до петкратна икономия, спрямо конвенционалните фурни. 5 ПЪТИ ПО-МАЛЪК РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ЗА СУШЕНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНО.АТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДНААТА ТОПЛИНА ЧРЕЗ ТЕРМОПОМПЕНИЯ АГРЕГАТ; […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev Organic products with fresh fruits, prepared with a drying technology. The best passive energy efficient solution for buildings see at: http://solextra.net Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на: http://solextra.net

Read More →