Magnetic levitation instead bail bearing for friction less transmission of electric cars In a known manner, the auxiliary bearing equipping a rotary machine may be an anti-friction ball bearing, having an outer ring held in the stator assembly and an inner ring separated by a radial gap from the rotor assembly. The auxiliary bearing is […]

Read More →

It is a novel module of power farm WORLD’S FIRST INVISIBLE UNDERWATER SURFACE DAMLESS SEA HYDRO KINETIC POWER PLANT to produce any amount (HP) of hydro power 24 hours a day and 365 days a year from SEA. It comprises Turbine-generator (s) installed on tower to produce electricity and giant reciprocating plates operate as prime […]

Read More →

ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНИ ПАСИВНИ И ПЛЮС ЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ И СГРАДИ. МОДУЛНИ И БЛОК КОНСТРУКЦИИ Езерен / морски проект за плаваща на понтон енерго-ефективна / плюс енергийна къща СОЛЕКСТРА тм Къщите са на суша или на вода. Те се комерсиализират под нашата търговска марка СОЛЕКСТРА тм са с най-ефективното познато техническо решение за климатизация – именно водно свързаните […]

Read More →

ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗПОМПВАНЕ НА ВОДА СЪС СОБСТВЕНА ХИДРО-ЕНЕРГОАКУМУЛАЦИЯ Изобретател и патентопритежател д-р инж. Георги Тончев За да се прекъсне очерталата се тенденция за опустиняване на обхватни земеделски територии предлагаме високо ефективно патентовано универсално техническо решение за напояване, което е независимо от електрическата мрежа. То бе многократно успешно прилагано у нас и в чужбина. В […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev The best passive energy efficient solution for buildings see at: http://solextra.net Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на: http://solextra.net

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev A newly invented wind-capturing electrical generator device (see video) comprising a plurality of generators driven by wind created by traffic passing downway in close proximity. The devices uses transversally mounted hybrid types Darrieus Savonius-wind turbines in order to capture the wind and produce electrical energy. A plurality of electrical generator devices may be mounted […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev Проект по патетна регистрация BG 112 105 на енергоспестяваща термопомпена фурна – сушилня с регулируемо вентилиране и нискотемепературно изпичане с пълно оползотворяване на отпадната топлина в затворен цикъл, което води до петкратна икономия, спрямо конвенционалните фурни. 5 ПЪТИ ПО-МАЛЪК РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ЗА СУШЕНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНО.АТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДНААТА ТОПЛИНА ЧРЕЗ ТЕРМОПОМПЕНИЯ АГРЕГАТ; […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev Organic products with fresh fruits, prepared with a drying technology. The best passive energy efficient solution for buildings see at: http://solextra.net Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на: http://solextra.net

Read More →

И най-добрите външни стенни топлоизолации са неефективни в енергийно отношение, защото прозорци обикновено заемат по-голяма площ на външните стени на сградите. Именно затова за енергийната ефективност е по-важна за изолациите на стъклата на прозорците. Вижте топлинните загуби през стъклата, показани от термовизионната камера нап видеото. Без никакъв разход на енергия затопляме стаите през зимната с […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev The presentation discloses a light-emitting diode (LED) street lamp remote control system based on mobile communication, which comprises a main machine, a transfer machine and a terminating machine. A global system for mobile communication (GSM) signal receiving processing unit, a wireless signal transmitting unit and an execution unit are arranged in the main machine. […]

Read More →