Tonchev.net

Съкратена версия на книгата на Георги Тончев NET ZERO AVIATION / Patents & know-how може да изтеглите от Т У К !

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Крилото в затворен контур

нулира всички нежелани въздушни циркулации, причинена от периферните крилни вихри, с което се избягва индуцираното челно съпротивление, което е около 37% от общото съпротивление на самолета. В резултат далечината на полета нараства с около 35%. Резултатите са получени от изпитания в реални условия на мащабно умалени прототипи. Разработката е световна патентна новост от 2023 г. по официалното становище на Патентното ведомство, което може да изтеглите от ТУК !

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME   НАЧАЛО

Copyrights byi’ George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma