Axial flow river turbine with end plate blades for slow moving water. Organizations such as on-line retailers, Internet service providers, search providers, financial institutions, universities, and other computing-intensive organizations often conduct computer operations from large scale computing facilities. Such computing facilities house and accommodate a large amount of server, network, and computer equipment to process, […]

Read More →

Напоследък все по-голямо приложение намират редица специални лагерни опори, каквито са магнитните лагери (magnetic bearing). Представляват машинни елементи, които поемат механични товари (лагерни реакции) чрез използването на определен физичен ефект, а именно магнитната левитация. Левитацията е физично понятие за устойчиво положение на обекта в гравитационно поле без непосредствен контакт с други обекти. Магнитна левитация или […]

Read More →