За да се прекъсне очерталата се тенденция за опустиняване на обхватни земеделски територии предлагаме високо ефективно патентовано универсално техническо решение за напояване, което е независимо от електрическата мрежа. То бе многократно успешно прилагано у нас и в чужбина. В резултат на това се получи световен патент BG65666B1. Патентованата хидро-фотоволтаична електропомпена система съдържа разгънато „ноу-хау”: 1. […]

Read More →

Повечето електрически и хибридни автомобили в света се произвеждат от водещи компании за конвенционални автомобили. Очевиден е вътрешният конфликт на интереси в тях. Най-лесното решение на този конфликт е комерсиализирене на елколите на много по-високи цени, в сравнение с бензиновите и дизеловите им събратя. Друго решение на вътрешния конфликт е електроколите е да не се […]

Read More →

There are more and more ways to get more of the sun’s rays. It is a compact Sun Tracking System. Thanks to the new invented platform is possible to reduce space between Solar PV modules (and their reflectors) significantly. Reflector augmented Solar PV modules on an advanced tracking construction. All my Inventions is called to […]

Read More →

The hydro power plant construction is designed with newly invented undershot water flow paddle wheels with articulated paddles self boosted for free by periphery gravity impulses. As a final result power output of our newly patented construction (both fixed and floating) hydrokinetic energy power plants with gravity boosted turbines generates clean power about three times […]

Read More →