ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНИ ПАСИВНИ И ПЛЮС ЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ И СГРАДИ. МОДУЛНИ И БЛОК КОНСТРУКЦИИ Езерен / морски проект за плаваща на понтон енерго-ефективна / плюс енергийна къща СОЛЕКСТРА тм Къщите са на суша или на вода. Те се комерсиализират под нашата търговска марка СОЛЕКСТРА тм са с най-ефективното познато техническо решение за климатизация – именно водно свързаните […]

Read More →

ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗПОМПВАНЕ НА ВОДА СЪС СОБСТВЕНА ХИДРО-ЕНЕРГОАКУМУЛАЦИЯ Изобретател и патентопритежател д-р инж. Георги Тончев За да се прекъсне очерталата се тенденция за опустиняване на обхватни земеделски територии предлагаме високо ефективно патентовано универсално техническо решение за напояване, което е независимо от електрическата мрежа. То бе многократно успешно прилагано у нас и в чужбина. В […]

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev The best passive energy efficient solution for buildings see at: http://solextra.net Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на: http://solextra.net

Read More →

http://bit.ly/PatentTonchev A newly invented wind-capturing electrical generator device (see video) comprising a plurality of generators driven by wind created by traffic passing downway in close proximity. The devices uses transversally mounted hybrid types Darrieus Savonius-wind turbines in order to capture the wind and produce electrical energy. A plurality of electrical generator devices may be mounted […]

Read More →