За да се прекъсне очерталата се тенденция за опустиняване на обхватни земеделски територии предлагаме високо ефективно патентовано универсално техническо решение за напояване, което е независимо от електрическата мрежа. То бе многократно успешно прилагано у нас и в чужбина. В резултат на това се получи световен патент BG65666B1.

Патентованата хидро-фотоволтаична електропомпена система съдържа разгънато „ноу-хау”:

1. За слънчевата електрогенерация

2. За хидроелектрогенерация

3. За съгласуване на напояването, водозапасяването, енергоакумулацията, включваща електроакумулаторна и водна акумулация, както и слънчевата и хидроелектрогенерацията.

4. Всичко казано в предходната точка се управлява от централната оптимизираща компютърна система.

Независима слънчева денонощно работеща водопомпена система е с нулеви вредни емисии. Тя не замърсява, нито въздуха, нито водата, нито почвата. Това е съществено важно за земеделието и е задължително условие за развитие на био-земеделието.

http://bit.ly/PatentTonchev

The best passive energy efficient solution for buildings see at:
http://solextra.net

Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на:
http://solextra.net