НАЧАЛОТО НА КНИГАТА “АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРО-РЕВОЛЮЦИЯ
DOWNLOAD OUR NOVEL BOOK AUTOMOTIVE REVOLUTION

tonchev
ГЕОРГИ ТОНЧЕВ е роден през 1953 г. Завършил е математическа гимназия, висше авиационно училище, ТУ-София, специалност електроенергетика, доктор е на техническите науки. Специализирал е у нас и в чужбина в областта на информатиката и икономиката.
От 1983 година има няколко десетки патентовани изобретения, засягащи сферата на строителството, енергетиката, телекомуникациите и автомобилната промишленост.
Работил е в сферата на електроизграждането и разработката на проекти и съоръжения за ВЕЦ, вятърни и фотоволтаични електроцентрали. Има издадени над 30 книги на бизнес и енерготехническа тематика.

Последните десетина книги на проф. Тончев, можете да видите на следният адресКНИГИ
Официални публикации на някои от издадените патенти може да видите тукhttp://bit.ly/TonchevPatent

Неговите изобретения и патенти имат множество награди. Последният приз е за най-енерго ефективно изобретение като победител в конкурса на Heineken (Загорка) “Зелена идея” за прозрачно топло шумоизолационно пано, регистрирано в патентното ведомство под номер BG 111 816. ЕКСПЕРТИЗА ОТ ПАТ. ВЕДОМСТВО 94 00 811, ТЪРГОВСКА МАРКА СОЛЕКСТРА ТМ # 41 905.

ЗА ПАТЕНТНА ЕКСПЕРТИЗА ИЗТЕГЛЕТЕ ДОГОВОР ОТ ТУК !
ДОГОВОР ЗА ПАТЕНТНА ЕКСПЕРТИЗА

The best passive energy efficient solution for buildings see at:
http://solextra.net

Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на:
http://solextra.net