ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНИ ПАСИВНИ И ПЛЮС ЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ И СГРАДИ.

МОДУЛНИ И БЛОК КОНСТРУКЦИИ

Езерен / морски проект за плаваща на понтон енерго-ефективна / плюс енергийна къща СОЛЕКСТРА тм
Къщите са на суша или на вода. Те се комерсиализират под нашата търговска марка СОЛЕКСТРА тм са с най-ефективното познато техническо решение за климатизация – именно водно свързаните термопомпени системи. То е комбинарано и с техническо решение за битова гореща вода.
А за електричество се разчита на фотоволтаици, поплавъчни хидрогенератори и безшумни вертикални вятърни генератори без перки, преобразуващи вятърната енергия, чрез завихряне и генерация на механични трептения. Кинетичната енергия от трептенията се преобразува в електричество. Това може да става пряко с пиезолектрични елементи или по много други начини.

Kъщите Cолекстра тм се изграждат по редица мои патентовани технологии за климатизация, за собствено производство на електричество, за енергоакумулация, за изолация на стъклата им, за собствено водно осигуряване, за пречистване на отпадна вода и т.н.

The best passive energy efficient solution for buildings see at:
http://solextra.net

Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на:
http://solextra.net